ورود |عضويت
دوشنبه 31 شهریور ماه 1399

Module Border Module Border
  شرح خبر 
98/10/26

برگزاری جلسه نیاز سنجی دوره های آموزشی در سال 99


به گزارش روابط عمومی مدیریت ، جلسه ای با حضور مسئولین واحدهای مدیریت جهت نیاز سنجی دورهای آموزشی ......
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز جلسه ای با حضور مسئولین واحدهای مدیریت برای نیاز سنجی دورهای آموزشی بهره برداران در سال 1399برگزار گردید . آقای عراقی افزود : در این جلسه مسئولین واحدها و مراکز جهاد کشاورزی بادرود و طرقرود به بحث و تبادل نظر در خصوص دورهای مورد نیاز مطابق با درخواستهای متقاضیان پرداخته و مقرر شد جلسه ای در مراکز جهاد کشاورزی برگزار شود تا بر اساس نیاز بهره برداران در زمینه های مختلف کشاورزی، دوره های آموزشی پیش بینی و در سال آینده برای اجرای آنها برنامه ریزی گردد.
استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما