ورود |عضويت
دوشنبه 27 خرداد ماه 1398
Module Border Module Border
   

نام: عبدالرضا

 نام خانوادگی:  مهدی بادی

عنوان پست:  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شماره تلفن:  03154223487

 پست الکترونیکی: mahdibadi@agri-natanz.ir

آدرس پستی:   نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

ملاقات مردمی: پنج شنبه ها هر هفته

 

نام:  فائزه السادات

نام خانوادگی:  طباطبائی فر

 عنوان:   مسئول دبیرخانه

شماره تلفن: 03154222023

پست الکترونیکی: tabatabaeifar@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظایف :

گرفتن کلیه نامه های اداری از طریق کارتابل تحت وب و نامه های شبکه دولت و ثبت کلیه نامه ها اعم از صادره و وارده ارباب رجوع

نام:  سید محسن

نام خانوادگی:  میرواقفی

عنوان:  مسئول امور اراضی و حراست

شماره تلفن:  03154223287

پست الکترونیکی: mirvaghefi@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظایف :

انجام امور مربوط به واگذاری زمین نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی که زمین ملی دریافت نموده اند ، تغییر کاربری اراضی و ...

نام: علی

نام خانوادگی:  میرزاخانی

عنوان:  کارشناس مسئول صنایع کشاورزی و مکانیزاسیون

شماره تلفن:  03154222023

 پست الکترونیکی: mirzakhani@agri-natanz.ir

آدرس پستی: نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظایف :

مسئولیت اداره صنایع و مسئول اداره عقیدتی

نام:  محمد رضا

نام خانوادگی:  روغنی عراقی

عنوان:  کارشناس مسئول آب و خاک

شماره تلفن: 03154222023

پست الکترونیکی: araghi@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظايف:

کارشناس آب و خاک - ناظر - نقشه بردار ، مسئول روابط عمومی و پیگیری امور مربوط به قنوات

نام:  سعید

نام خانوادگی:  خاکزاد

عنوان:  رئیس اداره فنی و زیربنایی

شماره تلفن:   03154222023

پست الکترونیکی: khakzad@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظايف:

کلیه کارهای اداره ی فنی و زیربنایی

 

نام:  نفیسه

نام خانوادگی:  نقوی الحسینی

عنوان:  مسئول امور مالی

شماره تلفن:  03154222590

پست الکترونیکی: naghavi@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظايف:

انجام کلیه کارهای امور مالی مدیریت از جمله : دریافت و پرداخت و رسیدگی ، کنترل حسابها ، زدن اسناد ، ارسال و دریافت سپرده های پیمانکاران ، گرفتن مغایرت بانکی

نام:  حسین

نام خانوادگی: ابراهیمی

عنوان:  رئیس اداره ترویج ، امور اداری ، تربیت بدنی

شماره تلفن: 03154222023

پست الکترونیکی: ebrahimi@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

 شرح وظایف :

آموزش روستائیان ، کشاورزان ، دامداران ، اجرای طرح بسیج سازندگی ، نظارت بر کار مراکز جهاد کشاورزی ، سربازان سازندگی ، اجرای بازدیدهای آموزشی ، کارهای امور اداری مدیریت جهاد کشاورزی (مرخصی کارکنان و ...) ، پیگیری کارهای تربیت بدنی مدیریت و کارکنان

 

نام:  بهروز

نام خانوادگی:  کیانوش

عنوان:  مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی

شماره تلفن:  03154222023

پست الکترونیکی:  kiyanosh@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظايف: 

صدور مجوز شرکت های خدمات مکانیزاسیون ، صدور انواع معرفی نامه جهت اخذ گواهینامه تراکتور ، تأیید سوخت اینترنتی ، توزیع نهاده های کشاورزی

نام: احمد

نام خانوادگی:  مظلومی

عنوان:  مسئول امور دام

شماره تلفن: 03154222023

پست الکترونیکی:mazlomi@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظایف :

صدور مجوزهای بهسازی و نوسازی ، صدورپروانه دامداری کوچک روستایی ، تعیین میزان و تأیید سوخت اینترنتی مرغداران و دامداران ، توزیع نهاده های دامی ، تشکیل پرونده و بازدید از طرح های متقاضی وام بنگاهها ، تشکیل پرونده متقاضیان ، بهینه سازی سوخت مرغداری ها و گاوداریها و طرحهای خود اجرایی و طرحهای خرید تلیسه آبستن ، نظارت بر توزیع نهاده های دامی توسط شرکت های تعاونی ، نظارت و انجام کارهای شیلات و زنبورداران ، برگزاری و شرکت در کمیسیون صدور پروانه دامداری ، نظارت بر طرح های غنی سازی کاه و سیلوی ذرت ، تهیه آمار ، آمارگیری از زنبورستان ، شرکت در طرح های مشاغل خانگی

نام:  اسفندیار

نام خانوادگی:  حاجی زاده

عنوان: کارشناس زراعت ، مسئول باغبانی

شماره تلفن:  03154222023

پست الکترونیکی: hajizadeh@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظايف: 

سرکشی و نظارت بر گلخانه ها ، تعیین سهمیه سوخت گلخانه ها ، صدور مجوزهی گلخانه ، مراکز پرورش قارچ خوراکی ، اجرای طرح های اصلاح و احیاء باغات ، تغذیه باغات ، توزیع نهالهای یارانه ای ، اجرای طرح بهبود کیفیت محصولات باغی

نام:  محمود

نام خانوادگی: زاهدی

عنوان:  کارشناس مسئول حفظ نباتات

شماره تلفن: 03154222023

پست الکترونیکی: zahedi@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظايف: 

نظارت بر کلینیک های گیاهپزشکی ، فروشگاههای عرضه سموم کشاورزی ، انجام توصیه های فنی جهت مبارزه با آفات ، بیماریها و علف های هرز و ...

نام:  علی

 نام خانوادگی:  باقری مزرعه

عنوان:  مسئول ماشین آلات و امین اموال

شماره تلفن:   03154222023

پست الکترونیکی: bagheri@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظایف :

پیگیری کارهای ماشین آلات و اموال

نام:  احمد

 نام خانوادگی: جعفریانی

عنوان:  کارشناس تغذیه و بهداشت جایگاه دام

شماره تلفن:  03154222023

پست الکترونیکی: jafariyani@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظایف :

صدور مجوزهای بهسازی و نوسازی ، صدورپروانه دامداری کوچک روستایی ، تعیین میزان و تأیید سوخت اینترنتی مرغداران و دامداران ، توزیع نهاده های دامی ، تشکیل پرونده و بازدید از طرح های متقاضی وام بنگاهها ، تشکیل پرونده متقاضیان ، بهینه سازی سوخت مرغداری ها و گاوداریها و طرحهای خود اجرایی و طرحهای خرید تلیسه آبستن ، نظارت بر توزیع نهاده های دامی توسط شرکت های تعاونی ، نظارت و انجام کارهای شیلات و زنبورداران ، برگزاری و شرکت در کمیسیون صدور پروانه دامداری ، نظارت بر طرح های غنی سازی کاه و سیلوی ذرت ، تهیه آمار ، آمارگیری از زنبورستان ، شرکت در طرح های مشاغل خانگی

نام:  محمد

نام خانوادگی: مندعلی

عنوان:   کارشناس نوسازی و تحول اداری ، مسئول بایگانی

شماره تلفن: 03154222023

پست الکترونیکی: mondali@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظايف: 

بایگانی کلیه نامه ها اعم از صادره و وارده و بایگانی در پرونده ها و جوابگویی به ارباب رجوع جهت سابقه ی نامه

نام:   سید محمود

 نام خانوادگی: خامسی

عنوان:   مسئول مخابرات

شماره تلفن:   03154222023

پست الکترونیکی: khamesi@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظایف :

جوابگویی به کلیه ی تماس ها و وصل نمودن آنها به واحدهای مربوطه

نام:   علی

نام خانوادگی: شریف علیایی

عنوان:   کمک کارشناس امور دام

شماره تلفن:   03154222023

پست الکترونیکی: sharif@agri-natanz.ir

آدرس پستی:  نطنز – بلوار شهید مصطفی خمینی –جهاد کشاورزی شهرستان نطنز

شرح وظایف : تایپ کلیه ی نامه های اداری

Module Border Module Border
  كاربران بر خط
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 62
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 62

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 888714
Visitors بازديد هاي امروز: 483
Visitors بازديد هاي ديروز: 300

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1398/03/27 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نطنز
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا